Novice in dogodki

Mnenja o študiju

Mojca Zupancic

Mojca Zupančič

Na šoli sem se zelo dobro počutila, saj je med študenti prevladovalo pozitivno vzdušje. Pri izvedbi nekaterih predmetov se mi je zdelo zanimivo delno nadomeščanje preverjanja znanja s seminarskimi nalogami.

Pogosta vprašanja

Kako je s priznavanjem tečajev za tuje jezike?

Vse oblike predhodno pridobljenega znanja obravnava študijska komisija na podlagi študentove prošnje z dokazili. Če komisija ugotovi, da se predhodno pridobljeno znanje študenta ujema s cilji predmeta, se mu obveznosti iz predmeta lahko priznajo kot opravljene.

Naši sponzorji programa Kozmetika