Novice in dogodki

Mnenja o študiju

Mirjana Šooš

Pogosta vprašanja

Kaj se zgodi v primeru, da nimam priznanega praktičnega izobraževanja?

V primeru, ko ne morete uveljavljati priznavanje praktičnega izobraževanja, morate le-tega v okviru študija opraviti. Šola vam pri tem pomaga z nasveti, informacijami in gradivi.

Naši sponzorji programa Kozmetika