Novice in dogodki

Mnenja o študiju

Simona Sikman

Simona Šikman

Za študij v programu Organizator socialne mreže sem se odločila predvsem zaradi želje, da bi delala z ljudmi in tako tudi sama prispevala k izboljšanju kakovosti življenja ljudi.

Pogosta vprašanja

Kako je s priznavanjem tečajev za tuje jezike?

Vse oblike predhodno pridobljenega znanja obravnava študijska komisija na podlagi študentove prošnje z dokazili. Če komisija ugotovi, da se predhodno pridobljeno znanje študenta ujema s cilji predmeta, se mu obveznosti iz predmeta lahko priznajo kot opravljene.

Naši sponzorji programa Kozmetika