Domov > Izredni študij

Izredni študij

Študij v majhnih skupinah vam omogoča neposreden in pristen stik s predavatelji in študijskimi kolegi. Izvedba študija je prilagojena zaposlenim študentom, študij boste zlahka uspešno vgradili v svoj vsakdan.

Organizacija izrednega tradicionalnega študija s predavanji in vajami

 Študijsko leto se prične v oktobru in zaključi v juliju prihodnjega leta.

Ob pričetku študijskega leta prejmete celoletni urnik, ki vam omogoča usklajevanje vseh obveznosti. Izredni študij v obliki rednih srečanj na predavanjih in vajah izvajamo na sedežu šole v Mariboru. Predavanja in vaje izvajamo 2-krat tedensko v popoldanskem času, izjemoma tudi ob sobotah. Predmeti sledijo drug drugemu.

Študijske aktivnosti boste opravljali sproti in tako postopoma gradili svojo oceno pri predmetu. Če zaradi službenih ali drugih obveznosti ne boste mogli sproti opravljati študijskih aktivnosti, jih boste lahko opravili s končnim izpitom in individualnimi nalogami.

V obliki izrednega študija izvajamo tudi študij na daljavo / e-študij v naslednjih programih: EkonomistVelnes in Poslovni sekretar.

Študijska gradiva so v elektronski obliki, zato so vedno dostopna in so vključena v ceno šolnine.

Praktično izobraževanje je ena izmed značilnosti višješolskih študijskih programov, v vsakem letniku ga boste opravili 10 tednov. Študentom, ki ste zaposleni na ustreznih delovnih mestih, lahko praktično izobraževanje priznamo.

Tutorstvo, ki ga izvajajo vodje programov, vam omogoča, da imate ob sebi pravega sogovornika, ko želite informacije in nasvete za izbiro predmetov, uspešen študij ter načrtovanje študijskih obveznosti. Vodje programov skrbijo tudi, da poteka opravljanje vaših študijskih aktivnosti v skladu s predvidenimi roki. S tutorjem boste komunicirali preko e-pošte, če želite, se lahko dogovorite tudi za osebne konzultacije.

Za boljšo informiranost so vam pri študiju na voljo študijski vodič, obveščanje preko SMS-sporočil, predvsem pa spletni portal moja.Doba, ki vključuje dostop do e-pošte, e-referata, e-indeksa in virtualnega učnega okolja, kjer lahko študenti dostopate do gradiv, opravljate študijske aktivnosti, komunicirate s študijskimi kolegi in predavatelji, se prijavljate na izpitne roke, uporabljate storitve e-referata in svojo šolsko elektronsko pošto.

Naši študenti zelo visoko ocenjujejo način obveščanja na šoli, in sicer s povprečno oceno 6,5 na sedemstopenjski lestvici.

Print