Domov > Izredni študij > Ekonomist

Ekonomist

Študij poteka online, tako boste lahko študirali kljub dinamičnemu delu, razgibanem delovnem času in družini. Temelji na štirih ključnih strokovnih področjih: komerciali, organizaciji poslovanja, računovodstvu in bančništvu. Pridobili boste poklic, ki vam omogoča večjo samostojnost pri delu, večjo fleksibilnost in večje možnosti napredovanja.

Oplemenitite kariero s kakovostnim znanjem in z diplomo.

Usposobili se boste za učinkovito ekonomsko poslovanje, vodenje, načrtovanje in organiziranje poslovnih procesov, za samostojno operativno vodenje malih in srednje velikih podjetij, izvajanje prodajnih in storitvenih aktivnosti ter za učinkovito delo s strankami v različnih poslovnih okoljih. Študij je zasnovan tako, da boste kljub delu in družini lahko študirali.

 

Kar 85 % diplomantov naše šole je ocenilo, da so bili deležnih pozitivnih sprememb na delovnem mestu.

Želite biti na tekočem o programu in vpisu? Izpolnite informativno prijavo.

Podatki o programu

Vrsta programa: višješolski študijski program
Raven izobrazbe: 6/1
Naziv strokovne izobrazbe: ekonomist/ekonomistka
Trajanje programa: dve leti, 120 ECTS
Način izvedbe študija:online študij

Koristi za vas

Diplomanti in zaposlitve

Diplomanti programa Ekonomist se večinoma zaposlujejo v računovodskih podjetjih, javnih podjetjih, zavodih, bankah, zavarovalnih družbah, v mednarodnem poslovanju, srednje velikih podjetjih, manjših družbah in pri samostojnih podjetnikih. Njihova delovna mesta so: direktor, vodja komerciale, samostojni komercialist, vodja nabave, vodja prodaje, menedžer poslovanja, vodja projektov, vodstveni delavec, računovodja, bančni uslužbenec, svetovalec za osebne finance, davčni kontrolor, ekonomist za področje bančništva in financ, ekonomist analitik ...

Zaključek programa

Pridobljena izobrazba vam omogoča nadaljevanje študija na visokošolskih strokovnih ustanovah pod pogoji, ki jih opredeli posamezna ustanova sama. Nadaljevanje študija vam omogočamo tudi na DOBA Fakulteti, kjer lahko v znanem okolju uspešno nadgrajujete svojo študijsko pot.

Print