Domov > Izredni študij > Ekonomist

Ekonomist

Študij poteka online, tako boste lahko študirali kljub dinamičnemu delu, razgibanem delovnem času in družini. Temelji na štirih ključnih strokovnih področjih: komerciali, organizaciji poslovanja, računovodstvu in bančništvu. Pridobili boste poklic, ki vam omogoča večjo samostojnost pri delu, večjo fleksibilnost in večje možnosti napredovanja.

Oplemenitite kariero s kakovostnim znanjem in z diplomo.

Usposobili se boste za učinkovito ekonomsko poslovanje, vodenje, načrtovanje in organiziranje poslovnih procesov, za samostojno operativno vodenje malih in srednje velikih podjetij, izvajanje prodajnih in storitvenih aktivnosti ter za učinkovito delo s strankami v različnih poslovnih okoljih. Študij je zasnovan tako, da boste kljub delu in družini lahko študirali.

 

Kar 85 % diplomantov naše šole je ocenilo, da so bili deležnih pozitivnih sprememb na delovnem mestu.

Želite biti na tekočem o programu in vpisu? Izpolnite informativno prijavo.

Podatki o programu

Vrsta programa: višješolski študijski program
Raven izobrazbe: 6/1
Naziv strokovne izobrazbe: ekonomist/ekonomistka
Trajanje programa: dve leti, 120 ECTS
Način izvedbe študija:online študij

Koristi za vas

Študenti in praksa

Do zdaj so študenti opravljali obvezno praktično izobraževanje tudi v teh podjetjih: UKC Maribor, Zavarovalnica Maribor d.d., Zavod RS za zaposlovanje,  Elektro Celje d.d., Droser d.o.o., Gorenje d.d., Komunala d.o.o. Gornji Grad, Krka, d. d., Ministrstvo za finance, Davčna uprava, Mercator, d.d., Občina Gornji Grad, Pivovarna Union d.d.,  Območna obrtno-podjetniška zbornica Maribor,  Petrol d.o.o., Pharmaco d.o.o., Smarteh d.o.o., Revidicom Revizijska družba d.o.o., Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, SG Automotive d.o.o.

Diplomanti in zaposlitve

Diplomanti programa Ekonomist se večinoma zaposlujejo v računovodskih podjetjih, javnih podjetjih, zavodih, bankah, zavarovalnih družbah, v mednarodnem poslovanju, srednje velikih podjetjih, manjših družbah in pri samostojnih podjetnikih.
Njihova delovna mesta so: direktor, vodja komerciale, samostojni komercialist, vodja nabave, vodja prodaje, menedžer poslovanja, vodja projektov, vodstveni delavec, računovodja, bančni uslužbenec, svetovalec za osebne finance, davčni kontrolor, ekonomist za področje bančništva in financ, ekonomist analitik ...

Naši predavatelji

Študij v programu Ekonomist je sodoben, jasen in pregleden ter poteka v tesnem sodelovanju s predavatelji in tutorji. Predavatelji v programu so priznani strokovnjaki na svojem področju. Priložnost pa boste imeli spoznati druge priznane strokovnjake, ki se vam bodo pridružili kot gostujoči predavatelji. S celostno podporo, ki vam jo zagotavljamo, bo študij resnično usmerjen v vaš osebni in strokovni razvoj.

Zaključek programa

Po zaključenih študijskih obveznostih boste študentje izdelali in zagovarjali diplomsko nalogo za pridobitev višje strokovne izobrazbe in si pridobili diplomo in strokovni naslov ekonomist/ekonomistka (ekon.).

Pridobljena izobrazba vam omogoča nadaljevanje študija na visokošolskih strokovnih ustanovah pod pogoji, ki jih opredeli posamezna ustanova sama. Nadaljevanje študija vam omogočamo tudi na DOBA Fakulteti, kjer lahko v znanem okolju uspešno nadgrajujete svojo študijsko pot.

Print