Domov > Izredni študij > Informatika

Informatika

Ali veste, kateri so poklici prihodnosti? Švicarski raziskovalni inštitut Prognos je v svoji raziskavi o poklicih prihodnosti na področju EU do leta 2020 med te poklice uvrstil tudi inženirje računalništva.

NOVO! Nekatere predmete boste lahko v celoti opravljali online.

Ključno področje študija v programu Informatika je sistemsko administriranje in upravljanje omrežja, kjer je poudarek na varnosti in zaščiti, računalniške komunikacije in omrežja, operacijskih sistemih, vzdrževanju sistemske in programske opreme. Študij poteka delno v online obliki, tako boste lahko brez težav študirali tudi ob razgibanem delovnem času in družini. 

 

Usposobili se boste za obvladovanje inovativnih tehnologij, načrtovanje in projektiranje informacijskih sistemov, izvajanje skrbništva programske in strojne opreme, uporabo programskih orodij in varovanje informacij ter računalniških sistemov, za oblikovanje spletnih strani. Študij vam bo poleg zvišanja izobrazbe omogočil tudi osebno in poklicno napredovanje. 

Želite biti na tekočem o programu in vpisu? Izpolnite informativno prijavo.

Podatki o programu

Vrsta programa: višješolski študijski program
Raven izobrazbe: 6/1 
Naziv strokovne izobrazbe: inženir/inženirka informatike
Trajanje programa: dve leti, 120 ECTS
Način izvedbe študija: kombinirano izredni študij in online 

Koristi za vas

Študenti in praksa

Do zdaj so študenti opravljali obvezno praktično izobraževanje tudi v teh podjetjih:  AMIS d.o.o., Andragoški zavod Maribor - Ljudska univerza, Comshop d.o.o., Evropski kulturni in tehnološki center Maribor, Lancom d.o.o., Intereuropa d.d. Haberkorn d.o.o., Nova KBM d.d., Osnovna šola Franca Lešnika-Vuka Slivnica, Osnovna šola Franceta Prešerna Maribor, Klub za trajnostni razvoj Slovenije CD&Partners, PRO-BIT programska oprema d.o.o., Press Clipping d.o.o., IZUM - Institut informacijskih znanosti, Softtrade d.o.o., Cinkarna Celje d.d., Prometna šola Maribor, Talum d.d., Zavod RS za zaposlovanje.

Diplomanti in zaposlitve 

Diplomanti programa Informatika se večinoma zaposlujejo v najrazličnejših podjetjih, upravnih organih, javnih podjetjih, zavodih, bankah, zavarovalnih družbah, izobraževalnih ustanovah ... Njihova delovna področja so: informatika, računalništvo in programiranje. Delovna mesta na katerih se zaposlujejo so: administrator, spletni programer, informatik, vzdrževalec programske opreme, prodajni svetovalec … 

Diplomanti programa Informatika se večinoma zaposlujejo v najrazličnejših podjetjih, upravnih organih, javnih podjetjih, zavodih, bankah, zavarovalnih družbah, izobraževalnih ustanovah, .... Njihova delovna področja so: informatika, računalništvo in programiranje
Njihova delovna mesta so: administrator, spletni programer, informatik, vzdrževalec programske opreme, prodajni svetovalec, …  

    Naši predavatelji

    Študij v programu Informatika je sodoben, jasen in pregleden ter poteka v tesnem sodelovanju s predavatelji in tutorji. Predavatelji v programu so priznani strokovnjaki na svojem področju. Priložnost pa boste imeli spoznati druge priznane strokovnjake, ki se vam bodo pridružili kot gostujoči predavatelji. S celostno podporo, ki vam jo zagotavljamo, bo študij resnično usmerjen v vaš osebni in strokovni razvoj.

    Zaključek programa

    Po zaključenih študijskih obveznostih in opravljenem 10-tedenskem praktičnem izobraževanju boste študentje izdelali in zagovarjali diplomsko nalogo za pridobitev višje strokovne izobrazbe in si pridobili diplomo in strokovni naslov inženir/inženirka informatike (inž. inf).

    Pridobljena izobrazba vam omogoča nadaljevanje študija na visokošolskih strokovnih ustanovah pod pogoji, ki jih opredeli posamezna ustanova sama. Nadaljevanje študija vam omogočamo tudi na DOBA Fakulteti, kjer lahko v znanem okolju uspešno nadgrajujete svojo študijsko pot.

Print