Domov > Izredni študij > Kozmetika

Kozmetika

Skrb za kožo stranke, njen videz, svetovanje in promocija zdravega načina življenja, zdravja, gibanja, zdrave prehrane, sprostitve in duševne aktivnosti zahteva odlično usposobljen kader. Z diplomo pridobljeno v višješolskem študijskem programu Kozmetika boste znali poskrbeti za sproščenost in lepoto.

Vaš hobi lahko postane vaš poklic.

 

V višješolskem študijskem programu Kozmetika boste pridobili uporabna znanja za samostojno načrtovanje in izvajanje kozmetične nege kože oz. spremenjenih stanj kože, svetovanje za zdrav način življenja in dobro počutje. Poudarek bo na področju zdrave prehrane, telesne in duševne aktivnosti ter osebne sprostitve, trženje kozmetičnih izdelkov. Izobraževalni program odraža potrebe trga in visoka pričakovanja uporabnikov ter je usklajen s smernicami razvoja kozmetične stroke.

Želite biti na tekočem o programu in vpisu? Izpolnite informativno prijavo.

Podatki o programu

Vrsta programa: višješolski študijski program
Raven izobrazbe: 6/1
Naziv strokovne izobrazbe: višji kozmetik/višja kozmetičarka
Trajanje programa: dve leti, 120 ECTS
Način izvedbe študija: izredni študij

Koristi za vas

Diplomanti in zaposlitve

Zaposlili se boste lahko v kozmetičnih in lepotnih centrih in salonih, v velnes centrih, v zdraviliščih ter v proizvodnji in trženju kozmetičnih preparatov. S svojimi znanji in diplomo pa boste tudi izpolnjevali pogoje za odprtje svojega kozmetičnega salona.

Zaključek programa

Po zaključenih študijskih obveznostih boste študentje izdelali in zagovarjali diplomsko nalogo za pridobitev višje strokovne izobrazbe in si pridobili diplomo in strokovni naslov višji kozmetik/višja kozmetičarka (viš. kozm.). Pridobljena izobrazba vam omogoča nadaljevanje študija na visokošolskih strokovnih ustanovah pod pogoji, ki jih opredeli posamezna ustanova sama. Nadaljevanje študija na dodiplomskih programih DOBA Fakultete.

Naši sponzorji

Print