Domov > Izredni študij > NOVO! Naravovarstvo

NOVO! Naravovarstvo

Okoljski sektor je eden najhitreje rastočih gospodarskih sektorjev v Evropi, še posebej pa to velja za sektor zelenih delovnih mest na področjih varovanja okolja, ekološkega kmetijstva, gozdno-lesnih verig, obnovljivih virov energije ter trajnostnega turizma.

"Trajnostni razvoj je takšen način razvoja, ki zadošča današnjim potrebam, ne da bi pri tem ogrožal možnosti prihodnjih generacij, da zadostijo svojim lastnim potrebam."
Svetovna komisija za okolje in razvoj (WCED), 1987

Na aktualno tematiko varstva okolja in klimatskih sprememb že leta opozarja dr. Lučka Kajfež Bogataj, med drugim tudi v svojem prispevku Živeti s podnebnimi spremembami, ko je sodelovala kot gostujoča predavateljica na naši višji šoli. Živimo namreč v času, ki od nas zahteva odgovornejši način ravnanja z okoljem, premišljeno izkoriščanje naravnih virov, večanje deleža obnovljivih virov energije in uvajanje okoljevarstvenih ukrepov na vseh področjih gospodarskega delovanja. 

Vaše znanje bo zaželeno na področju preventivnega ravnanja in ohranjanja narave, gospodarjenja z naravnimi viri, varstva biotske raznovrstnosti, naravnih vrednot in ekoremediacij, vzdrževanju naravnega ravnovesja ter sanacijah vode, zraka in tal. 

Želite biti na tekočem o programu in vpisu? Izpolnite informativno prijavo.

 

Podatki o programu

Vrsta programa:
višješolski študijski program
Raven izobrazbe: 6/1
Naziv strokovne izobrazbe
inženir/inženirka naravovarstva
Trajanje programa:
dve leti, 120 ECTS
Način izvedbe študija:
 študijska kombinacija

 

 

 

Koristi za vas

Laboratorijske vaje bodo potekale na Nacionalnem laboratoriju za zdravje, okolje in hrano, Srednji šoli za oblikovanje ter na terenu.

Print