Domov > Izredni študij > Organizator socialne mreže

Organizator socialne mreže

Organizatorji socialne mreže so pomembna vez med posameznikom v stiski in strokovnimi ustanovami na socialnem področju. V času študija boste pridobili praktična znanja za organiziranje in koordiniranje pomoči posameznikom, starejšim, otrokom in mladostnikom. Poleg strokovnih znanj boste pridobili tudi temeljna znanja s področja prava in vodenja dokumentacij v sociali, znanja s področja informacijske tehnologije, komunikacije …

NOVO! Študirali boste v celoti ONLINE.

Usposobili se boste za sodelovanje v projektih, informiranje otrok in mladostnikov o njihovih pravicah, usmerjanje otrok in starejših v svetovalno pomoč, organiziranje učne pomoči, usmerjanje mladih na poti iskanja poklicnega cilja, organiziranje samopomočniške skupine, nudenje svetovalne pomoči, organiziranje pomoči na domu, prostovoljno delo, animiranje mladih in starejših k aktivnemu organiziranju prostega časa.

 

Želite biti na tekočem o programu in vpisu? Izpolnite informativno prijavo.

Podatki o programu

Vrsta programa: višješolski študijski program 
Raven izobrazbe: 6/1
Naziv strokovne izobrazbe: organizator/organizatorka socialne mreže
Trajanje programa: dve leti, 120 ECTS
Način izvedbe študija: online študij

Koristi za vas

Diplomanti in zaposlitve

Diplomanti programa Organizator socialne mreže se zaposlujejo na različnih področjih socialnega dela, domovih za starejše, centrih za pomoč ljudem na domu, nevladnih organizacijah in društvih, mladinskih domovih, centrih za socialno delo, varnih hišah, materinskih domovih, kriznih centrih za žrtve, …
Diplomanti programa Organizator socialne mreže so cenjeni tudi v tujini, predvsem v ustanovah, kjer se nudijo pomoč otrokom in mladostnikom in na področju integracije tujcev.

Diplomanti programa Organizator socialne mreže se zaposlujejo na različnih področjih socialnega dela, domovih za starejše, centrih za pomoč ljudem na domu, nevladnih organizacijah in društvih, mladinskih domovih, centrih za socialno delo, varnih hišah, materinskih domovih, kriznih centrih za žrtve …Diplomanti programa Organizator socialne mreže so cenjeni tudi v tujini, predvsem v ustanovah, kjer se nudijo pomoč otrokom in mladostnikom in na področju integracije tujcev.

Zaključek programa

Pridobljena izobrazba vam omogoča nadaljevanje študija na visokošolskih strokovnih ustanovah pod pogoji, ki jih opredeli posamezna ustanova sama. Nadaljevanje študija vam omogočamo tudi na DOBA Fakulteti, kjer lahko v znanem okolju uspešno nadgrajujete svojo študijsko pot.

Print