Domov > Izredni študij > Prijava in vpis

Prijava in vpis

Vpis v višješolske programe je namenjen vsem, ki želite študirati v sodobnih in praktično naravnanih programih in si želite odpreti nove možnosti in priložnosti za osebni in poslovni uspeh.

Kako uredite vpis: 

 1. Izpolnite predprijavo za vpis.
 2. Vpis opravite septembra na še prosta mesta  osebno na šoli ali po pošti.DOBA, Višja strokovna šola, Prešernova ulica 1, 2000 Maribor
 3. K prijavnemu obrazcu morate priložiti dokazila o izobrazbi: spričevalo o zaključnem izpitu ali maturitetno spričevalo ali diplomo (skupaj z obvestilom o uspehu).
  Vpisni pogoji

  V 1. letnik višješolskega študijskega programa se lahko vpišete, če ste zaključili:
  • maturo oziroma poklicno maturo
  • zaključni izpit pred 1. 6. 1995
  • mojstrski ali delovodski oz. poslovodski izpit in imate tri leta delovnih izkušenj ter opravljen preizkus znanja iz slovenskega jezika s književnostjo in matematike ali tujega jezika v obsegu, določenim za poklicno maturo.
  Uradne ure

  Za svetovanje o vpisu, programih in načinih študija smo vam na voljo vsak delovni dan:
  • od ponedeljka do petka: 10.00 – 12.00
  • v torek in v četrtek: 15.00 – 16.00 
  • v ponedeljek in v sredo: 15.00 – 17.00 
Print