Domov > Izredni študij > Prijava in vpis

Prijava in vpis

Vpis v višješolske programe je namenjen vsem, ki želite študirati v sodobnih in praktično naravnanih programih in si želite odpreti nove možnosti in priložnosti za osebni in poslovni uspeh.

Kako uredite vpis: 

 1. Izpolnite PRIJAVNICO za vpis.
 2. Vpis  opravite  osebno na šoli ali po pošti na: DOBA, Višja strokovna šola, Prešernova ulica 1, 2000 Maribor. Zadnji dan za vpis je 3. oktober!
 3. K prijavnemu obrazcu morate priložiti dokazila o izobrazbi: overjena kopija spričevala o zaključnem izpitu ali maturitetno spričevalo ali diplomo (skupaj z obvestilom o uspehu). V kolikor pridete osebno overjene kopije niso potrebne, samo original na vpogled.
 4. Če pridete osebno prinesite zraven še 1 fotografijo za osebni list
 5. Za potrditev vpisa, poravnate prvi obrok v višini 288,00 EUR na: 
  DOBA EPIS d.o.o., Prešernova ulica 1, 2000 Maribor
  TRR: SI56 3500 1000 0572 212  
  sklic: SI00 544-0002-2016 (za program Kozmetika)
  sklic: SI00 544-0010-2016 (za vse ostale programe)
  namen: plačilo vpisnine 
  BIC:  BFKKSI22, koda:  OTHR
  Vpisni pogoji

  V 1. letnik višješolskega študijskega programa se lahko vpišete, če ste zaključili:
  • maturo oziroma poklicno maturo
  • zaključni izpit pred 1. 6. 1995
  • mojstrski ali delovodski oz. poslovodski izpit in imate tri leta delovnih izkušenj ter opravljen preizkus znanja iz slovenskega jezika s književnostjo in matematike ali tujega jezika v obsegu, določenim za poklicno maturo.
  Uradne ure

  Za svetovanje o vpisu, programih in načinih študija smo vam na voljo vsak delovni dan:
  • od ponedeljka do petka: 10.00 – 12.00
  • v torek in v četrtek: 15.00 – 16.00 
  • v ponedeljek in v sredo: 15.00 – 17.00 
Print