Domov > Izredni študij > Prijava in vpis

Prijava in vpis

Vpis v višješolske programe je namenjen vsem, ki želite študirati v sodobnih in praktično naravnanih programih in si želite odpreti nove možnosti in priložnosti za osebni in poslovni uspeh.

Zagotovite si prosto vpisno mesto in se prijavite na prvem prijavnem roku:

 

 1. Vpis  opravite od 15. februarja do 8. marca  z elektronskim prijavnim obrazcem na spletni strani Višješolske prijavne službe 

 2. Izpolnjen prijavni obrazec natisnite s spletne strani in ga pošljite s priporočeno pošiljko Višješolski prijavni službi, na naslov: Višješolska prijavna služba, Šolski center Celje, Pot na Lavo 22, 3000 Celje.

 3. K prijavnemu obrazcu morate priložiti dokazila o izobrazbi, v kolikor ste šolo zaključili pred junijem 2002. Če ste šolo končali po tem datumu, dokazil ne rabite pošiljati. Če ste srednjo šolo končali z maturo pred junijem 2002 oziroma z diplomo ali zaključnim izpitom, morate dokazila o izpolnjevanju vpisnih pogojev priložiti k prijavi, in sicer: spričevalo o zaključnem izpitu ali maturitetno spričevalo ali diplomo (skupaj z obvestilom o uspehu) ter spričevali tretjega in četrtega letnika oziroma zadnjih dveh letnikov.
  Vpisni pogoji

  V 1. letnik višješolskega študijskega programa se lahko vpišete, če ste zaključili:
  • maturo oziroma poklicno maturo
  • zaključni izpit pred 1. 6. 1995
  • mojstrski ali delovodski oz. poslovodski izpit in imate tri leta delovnih izkušenj ter opravljen preizkus znanja iz slovenskega jezika s književnostjo in matematike ali tujega jezika v obsegu, določenim za poklicno maturo.
  Uradne ure

  Za svetovanje o vpisu, programih in načinih študija smo vam na voljo vsak delovni dan:
  • od ponedeljka do petka: 10.00 – 12.00
  • v torek in v četrtek: 15.00 – 16.00 
  • v ponedeljek in v sredo: 15.00 – 17.00 
Print