Domov > Izredni študij > Prijava in vpis

Prijava in vpis

Vpis v višješolske programe je namenjen vsem, ki želite študirati v sodobnih in praktično naravnanih programih in si želite odpreti nove možnosti in priložnosti za osebni in poslovni uspeh.

Zagotovite si prosto mesto in oddajte prijavo že februarja:

 1. Na prosta mesta se lahko prijavite od  13. februarja do 8. marca  z elektronskim prijavnim obrazcem na spletni strani Višješolske prijavne službe
 2. Izpolnjen prijavni obrazec natisnite in ga pošljite s priporočeno pošiljko Višješolski prijavni službi, na naslov: Višješolska prijavna služba, Šolski center Celje, Pot na Lavo 22, 3000 Celje.
 3. Višješolska prijavna služba bo do 24. julija kandidate, ki so se za vpis prijavili z drugo prijavo, pisno seznanila z izidom izbirnega postopka.
 4. Konec julija vas bomo povabili, da potrdite vpis, najkasneje do 22. avgusta.
 5. Overjene kopije spričeval priložite le, če ste šolo končali pred junijem 2002.

Vpisni pogoji


V 1. letnik višješolskega študijskega programa se lahko vpišete, če ste zaključili:
 • maturo oziroma poklicno maturo
 • zaključni izpit pred 1. 6. 1995
 • mojstrski ali delovodski oz. poslovodski izpit in imate tri leta delovnih izkušenj ter opravljen preizkus znanja iz slovenskega jezika s književnostjo in matematike ali tujega jezika v obsegu, določenim za poklicno maturo.

Uradne ure


Za svetovanje o vpisu, programih in načinih študija smo vam na voljo vsak delovni dan:
 • od ponedeljka do petka: 10.00 – 12.00
 • v torek in v četrtek: 15.00 – 16.00 
 • v ponedeljek in v sredo: 15.00 – 17.00 
 1.  
  Print