Domov > Izredni študij > Prijava in vpis

Prijava in vpis

Vpis v višješolske programe je namenjen vsem, ki želite študirati v sodobnih in praktično naravnanih programih in si želite odpreti nove možnosti in priložnosti za osebni in poslovni uspeh.

Kako uredite prijavo: 

  1. Na prosta mesta se lahko prijavite do 8. marca  z elektronskim prijavnim obrazcem na spletni strani Višješolske prijavne službe
  2. Izpolnjen prijavni obrazec natisnite in ga pošljite s priporočeno pošiljko Višješolski prijavni službi, na naslov: Višješolska prijavna služba, Šolski center Celje, Pot na Lavo 22, 3000 Celje.
  3. Višješolska prijavna služba bo do 24. julija kandidate, ki so se za vpis prijavili z drugo prijavo, pisno seznanila z izidom izbirnega postopka.
  4. Konec julija vas bomo povabili, da potrdite vpis, najkasneje do 22. avgusta.
  5. Overjene kopije spričeval priložite le, če ste šolo končali pred junijem 2002.

Vpisni pogoji

V 1. letnik višješolskega študijskega programa se lahko vpišete, če ste zaključili:

Uradne ure

Za svetovanje o vpisu, programih in načinih študija smo vam na voljo vsak delovni dan:

Print