Domov > Izredni študij > Varstvo okolja in komunala

Varstvo okolja in komunala

Inženirji varstva okolja in komunale so usposobljeni za delo na področju inženirskega varstva okolja in urejanja prostora. Ključno področje programa je urejanje prostora in komunalne službe ter komunalna infrastruktura. V okviru študija si boste pridobili znanja za reševanje okoljskih problemov, nadzorne naloge s področja okoljskega inženirstva ter upravljanje komunalne infrastrukture in prostorskih sistemov. Višješolska diploma bo še pika na i.

Prihodnost je v varstvu okolja in ekologiji.

Na aktualno tematiko varstva okolja, in klimatskih sprememb že leta opozarja dr. Lučka Kajfež Bogataj, med drugim tudi v svojem prispevku Živeti s podnebnimi spremembami, ko je leta 2010 sodelovala kot gostujoča predavateljica na naši višji šoli. Živimo namreč v času, ki od nas zahteva odgovornejši način ravnanja z okoljem, premišljeno izkoriščanje naravnih virov, večanje deleža obnovljivih virov energije in uvajanje okoljevarstvenih ukrepov na vseh področjih gospodarskega delovanja.

 

Vaše znanje bo zaželeno na področju urejanja okolja, pri vzdrževanju prometnih in zelenih površin, načrtovanju in izgradnji vodovodnih in kanalizacijskih omrežij, ravnanju z odpadnimi vodami in odpadki.  

Želite biti na tekočem o programu in vpisu? Izpolnite informativno prijavo.

Podatki o programu

Vrsta programa: višješolski študijski program
Raven izobrazbe: 6/1
Naziv strokovne izobrazbe: inženir/inženirka varstva okolja in komunale
Trajanje programa: dve leti, 120 ECTS
Način izvedbe študija: študijska kombinacija

  

Koristi za vas

Print