Domov > Načini študija > Online študij > Podpora pri online študiju

Podpora pri online študiju

Kljub temu, da boste študirali od doma, pri online študiju ne boste sami. Vaše delo pri predmetih bo spremljal online mentor 7 dni v tednu, vaš napredek pa bodo spremljali vodje programov.

 

Podpora med online študijem

Predavatelji pri izvajanju pedagoškega procesa skrbijo za vodenje, usmerjanje in spremljanje dela študentov. Predavatelji pripravijo in izvedejo predmet v skladu s cilji in pričakovanimi učnimi dosežki, opredeljenimi v učnem načrtu, strokovno svetujejo študentom in izvajajo govorilne ure v obliki konzultacij v živo ali preko e-pošte, online govorilnih ur in spletnega seminarja. Po potrebi nudimo študijsko pomoč študentom v obliki delavnic ali dodatnih srečanj s predavatelji v primeru težav pri določenem predmetu.

Nepogrešljivi pri online študiju so tudi online mentorji.

Naloge online mentorja so:

91 % študentov ocenjuje, da je online mentor ključen za uspeh med študijem.

Vloga vodje programa pri online študiju

Na šoli je organizirano tudi svetovanje študentom, ki ga izvaja vodja programa. Svetovanje študentom predstavlja podporo pri strokovni rasti s ciljem povečati prehodnost študentov pri nadaljevanju v višji letnik ter svetovati študentom pri vprašanjih, ki so povezana s študijskim procesom.

Temeljne naloge vodje programa povezane s svetovanjem, so:

Tehnična podpora pri online študiju

Pri reševanju in odpravljanju tehničnih težav se lahko obrnete na tehnične administratorje, ki vam bo pomagal reševati probleme v zvezi z dostopom v okolje in nalaganjem programske opreme.  V začetku študijskega leta vam bo na voljo tehnična pomoč tudi v popoldanskem času in čez vikend.

Administrativna podpora pri online študiju

Referat za študentske zadeve, ki opravlja administrativno delo, je odgovoren predvsem za informiranje, evidentiranje in vodenje dokumentacije. Na voljo vam je tudi e-portal moja.DOBA, ki vam med drugim omogoča veliko fleksibilnost pri dostopanju do vseh administrativnih storitev.

Print