Domov > Pogosta vprašanja

Pogosta vprašanja

Online študij

Kako poteka online študij?

Zaradi izjemne fleksibilnosti je ta edinstven študij prava alternativa za vse zaposlene, mlade mamice, športnike, skratka za vse, ki zaradi službe, družinskih ali drugih obveznosti ne morete obiskovati predavanj.

Pri online študiju ne boste nikoli sami. Študirali boste v družbi študijskih kolegov, poučevali vas bodo najboljši učitelji - strokovnjaki iz prakse, pri posameznem predmetu pa vas bo spremljal tudi mentor. Pred pričetkom študija bomo za vas organizirali uvodni dan in uvodni teden, ki bo namenjen spoznavanju načina študija.

Študirali boste v virtualnem učnem okolju, s pomočjo forumov, klepetalnic, wikijev, družbenih omrežjih in drugih spletnih orodjih, kar vam omogoča, da boste ves čas povezani s študijskimi kolegi. Da se boste lahko v enem trenutku posvetili vsebini enega predmeta, se le-ti izvajajo eden za drugim. Naloge in druge študijske obveznosti (seminarsko, projektno delo, analize, poročila, vmesni testi …), boste opravljali sproti, samostojno ali v timu. Študijska gradiva so v elektronski obliki, zato so vedno dostopna in so vključena v ceno šolnine.

Podrobnosti, zakaj je online študij prava izbira, kakšne so prednosti in kako poteka najdete na spletni strani.

Prepričajte se, kako zanimiv in učinkovit je lahko online študij - omogočamo vam brezplačni preizkus.

Kaj potrebujem za online študij?

Da boste lahko nemoteno študirali na daljavo bo dovolj že novejši računalnik z novejšo programsko opremo.

Priporočena programska in strojna oprema:

 • računalnik (ne starejši od 5 let)
 • dostop do interneta (priporočamo širokopasovni internet, s hitrostjo najmanj 1 Mbps)
 • novejši spletni brskalnik (MS Internet Explorer 7.0 ali 8.0, Mozilla Firefox 3.6 ali Safari 5.0)
 • pregledovalnik PDF dokumentov (npr. Adobe Reader ali drugi)
 • Javo
 • slušalke z mikrofonom (za spremljanje spletnih predavanj)
Koliko časa online študij že poteka v Sloveniji?

DOBA v slovenski prostor  z online študijem že 15 let prinaša svetovne trende. Sodoben, kakovosten in tehnološko podprt online študij na DOBI, še zmeraj kot edina institucija v Sloveniji, izvajamo v celoti online.

Kakšne so prakse onlina študija v tujini?

Online študij ima v svetu dolgo tradicijo, izvajajo ga odprte univerze, ki so specializirane za izvajanje te oblike študija (to so tako imenovane odprte univerze -Open Universities -  ali virtualne univerze). Med največje v Evropi sodijo odprte univerze v Veliki Britaniji, Španiji, na Nizozemskem, Portugalskem in v Turčiji. Zmeraj bolj pa se z online izvajanjem svojih programov, zaradi globalnih trendov, spogledujejo tudi tako imenovane klasične univerze (kot npr. Oxford, Harvard, Standfor).

V Sloveniji žal še ni zakonskega okvirja za ustanovitev odprtih univerz.

Koliko študentov po podatkih študira v obliki online študija?

Po  podatkih OECD v Evropi študira  1.450.000 online študentov ali  v povprečju 23 % vseh študentov. V ZDA in Kanadi  6.500.000 online študentov ali v povprečju 35 % vseh študentov. V Aziji 4.000.000 online študentov ali v povprečju 21 % vseh študentov. In v Avstraliji in Oceaniji  870.000 online študentov ali v povprečju 14 % vseh študentov.

Strokovnjaki predvidevajo, da bo do leta 2025 na svetu med 30 in 80 milijoni študentov, ki bodo študirali v obliki online študija  (vir: OECD, 2011).

Ali so programi online študija na DOBI akreditirani enako kot programi klasičnega študija?

Vsi programi, ki jih na DOBI  izvajamo, tudi v načinu online študija, so akreditirani.

Ali je diploma zaključenega klasičnega študija enakovredna diplomi online študija?

Vsi višješolski programi so akreditirani tako za klasičen študij kot za online študij. Online študij je enakovreden klasičnemu študiju s popolnoma enakovrednimi standardi, cilji in vsebinami, samo način je drugačen.

Ali je možno, da bo v prihodnosti online študij popolnoma nadomestil klasični študij?

Online študij je le način študija, gre za izbiro in ne za nadomestilo klasičnemu študiju. Online študij je večinoma edini način pridobitve višje stopnje izobrazbe za vse, ki jim druge obveznosti ne omogočajo možnosti klasičnega študija. Na DOBI so to večinoma zaposleni, mlade mamice in športniki.

Za katera področja najbolj primeren online študij?

Online študij je primeren za praktično vsa študijska področja, potrebno pa je oblikovati pravi model glede na značilnosti ciljne skupine in izbrati prave tehnologije za podporo modelu. Pri nekaterih študijih so kontaktna srečanja obvezna (npr. medicina, naravoslovne vede). Na DOBI smo oblikovali model in izbrali tehnologije za podporo online izvajanju programov na področju poslovnih in upravnih ved.

Odločitev za izvajanje online študija zahteva  na ustanovi, ki ga izvaja, celosten pristop: podporo študentom, usposobljen pedagoški kader, drugačno organizacijo dela,  ustrezno  IT podporo,  in predvsem nenehen razvoj.

Pogosta vprašanja

Koliko časa traja študij?

Študij za redne študente traja dve leti.
Študij za izredne študente traja prav tako dve leti, tako za klasični način študija, kot tudi za online študij

Kakšno raven izobrazbe si bom pridobil?

Pridobili si boste raven izobrazbe 6/1.

Ali lahko po dokončanem višješolskem študiju nadaljujem s študijem in kje?

Diplomantom višjih strokovnih šol v Sloveniji je omogočen prehod na visokošolske ustanove. Pogoje, pod katerimi lahko diplomanti prehajajo nanje, pa določajo posamezne ustanove same. Tako je najbolj smotrno, da diplomant možnosti in pogoje preveri kar na sami visokošolski ustanovi, na kateri bi želel študij nadaljevati. Seveda imate študenti tudi možnost nadaljevanja študija na Dobi Fakulteti.

Kako poteka študij za redne študente?

Pred začetkom študija vas povabimo na uvodne dni, kjer vam natančno predstavimo potek izobraževanja, posebnosti v zvezi s študijem, vas naučimo tehnik uspešnega učenja, vas usposobimo za uporabo virtualnega učnega okolja, uporabo e-referata in e-indeksa ... Skratka, pripravimo vas na uspešen študij.

Nato pričnete s predavanji in vajami. Predavanja in vaje potekajo med tednom od ponedeljka do petka v dopoldanskem in popoldanskem času.

S študijskimi obveznostmi pričnete oktobra in jih zaključite junija.

Kako poteka študij za izredne študente?

Pred začetkom študija vas povabimo na uvodni dan, kjer vam natančno predstavimo potek izobraževanja, posebnosti v zvezi s študijem, vas naučimo tehnik uspešnega učenja, vas usposobimo za uporabo virtualnega učnega okolja, uporabo e-referata in e-indeksa ... Skratka, pripravimo vas na uspešen študij.

Predavanja in vaje za izredne študente potekajo običajno dvakrat na teden v sklopih po tri izobraževalne ure, in sicer med tednom med 16.15 in 18.45, oz. 19.00-21.30, v soboto pa izjemoma  med 8. in 12. uro.

Hkrati poslušate en predmet in nato nadaljujete z novim predmetom.

S študijskimi obveznostmi običajno pričnete v oktobru in jih zaključite v juniju.

Kaj vključuje šolnina?
 • stroške izobraževanja
 • stroške študijskih gradiv, ki smo jih razvili na naši Višji strokovni šoli
 • dodatna gradiva na portalu
 • multimedijska gradiva za učenje tujega jezika
 • ob vpisu vam ponudimo 20 urni brezplačni uvajalni tečaj angleškega ali nemškega jezika
 • neomejeno opravljanje posameznega izpita
 • uvodni dan oz. teden
 • osebnega študijskega mentorja
 • seminar za pripravo diplomske naloge
 • diplomski predmet
 • delavnico za uspešnejšo zaposlitev
 • elektronsko prijavo na izpit
 • uporabo elektronskega indeksa
 • uporabo elektronskega referatačlanarino za šolsko strokovno knjižnico
 • informiranje in svetovanje pri študiju
 • obveščanje študentov preko sms
 • neomejeno uporabo računalnikov in učnih programov v Središču za samostojno učenje in na šoli
Koliko stane študij?

Stroške enega letnika na izrednem študiju (vpisnina in šolnina) lahko poravnate na 12 obrokov brez obresti. Pri plačilu v enkratnem znesku imate samoplačniki dodatni popust. Obročno odplačevanje je ugodnejše od bančnega kredita. Višina mesečnega obroka je fiksna. Šola ne zaračunava obresti za obročno odplačevanje.

 

Informacije o šolninah po posameznih programih:

Poslovni sekretar
Ekonomist
Varstvo okolja in komunala
Informatika
Organizator socialne mreže
Velnes
Kozmetika

Ali se mi priznajo izpiti z drugih višjih šol ali fakultet?

Če imate opravljene izpite na drugih višjih šolah ali fakultetah, potem lahko oddate vlogo za priznavanje izpitov. Vlogi je potrebno priložiti potrjen učni načrt predmeta, katerega izpit želite, da se vam prizna, in oceno izpita. Študijska komisija pregleda vašo vlogo in vas pisno obvesti o rezultatih obravnave vloge. Vlogo lahko oddate že pred vpisom v študij.

Kako je s priznavanjem tečajev za tuje jezike?

Vse oblike predhodno pridobljenega znanja obravnava študijska komisija na podlagi študentove prošnje z dokazili. Če komisija ugotovi, da se predhodno pridobljeno znanje študenta ujema s cilji predmeta, se mu obveznosti iz predmeta lahko priznajo kot opravljene.

Ali se v programu Ekonomist - usmeritev Računovodja priznavajo izpiti opravljeni v javno veljavnem usposabljanju računovodij?

Vse oblike predhodno pridobljenega znanja obravnava študijska komisija na podlagi študentove prošnje z dokazili. Če komisija ugotovi, da se predhodno pridobljeno znanje študenta ujema s cilji predmeta, se mu obveznosti iz predmeta lahko priznajo kot opravljene.

Ali je potrebno predznanje pri slepem tipkanju?

Ne, modul slepega desetprstnega obvladovanja tipkovnice z elementi poslovnega dopisovanja v okviru praktičnega izobraževanja I. ne zahteva nobenega predznanja.

Sem izredna študentka, kako bom opravljala praktično izobraževanje? Kje lahko opravljam praktično izobraževanje, če nisem zaposlen?

Izrednim študentom, ki imate vsaj dve leti delovnih izkušenj, se lahko prizna pravica do skrajšanja oz. oprostitve praktičnega izobraževanja. Za vsako leto študija potrebujete eno leto delovnih izkušenj.

Na začetku študijskega leta lahko oddate v referatu za študentske zadeve na šoli prošnjo za priznavanje praktičnega izobraževanja. Prošnji morate priložiti čim bolj natančen opis del s podpisom odgovorne osebe v podjetju, kjer ste zaposleni.

O ustreznosti delovnih izkušenj odloča študijska komisija na podlagi primerjave ocene opisa del, ki jih študent opravlja, njegovih avtoriziranih rezultatov in ciljev praktičnega izobraževanja.

Če nimate dovolj ustreznih delovnih izkušenj, potem boste praktično izobraževanje morali opravljati, saj je sestavni del programa. Na šoli pa vam bomo pomagali z ustrezno pripravljenimi informacijami in gradivi.

Če niste zaposleni, lahko praktično izobraževanje opravljate v kateremkoli podjetju, kjer lahko opravljate dela in naloge, ki ustrezajo vašemu študijskemu programu.

Kaj se zgodi v primeru, da nimam priznanega praktičnega izobraževanja?

V primeru, ko ne morete uveljavljati priznavanje praktičnega izobraževanja, morate le-tega v okviru študija opraviti. Šola vam pri tem pomaga z nasveti, informacijami in gradivi.

Kdo predava na šoli? Je prisotnost na predavanjih obvezna? Ali se predavanja lahko snemajo?

Na šoli predavajo predavatelji, ki so imenovani po posebnem postopku Ministrstva za šolstvo in šport v naziv predavatelj višje strokovne šole.

Prisotnost na predavanjih ni obvezna. Predavanja se lahko snemajo, vendar je o tem potrebno predavatelja predhodno obvestiti in navesti razloge za snemanje.

Pomoč študentom brez statusa

Kako opravim plačilo diplomskega izpita?

Cena diplomskega izpitaznaša 249,00 EUR.

Za študente, vključene v redni študij, je diplomski izpit brezplačen.

Dobro je vedeti! Znesek nakažem na transakcijski račun Višje strokovne šole:
TR: SI56 3500 1000 0572 212 
Sklic: vpisna številka 

Kopijo dokazila o plačilu priložim ob prijavi na diplomski izpit.

Če je plačnik podjetje, po elektronski pošti sporočim popolni naziv, naslov in davčno številko podjetja, da lahko Doba izstavi račun. Ob prijavi na diplomski izpit nato priložim fotokopijo dokazila o plačilu, ki ga pridobim v podjetju.

Kako opravim plačilo izpita?

Cena izpita za izredni študij 49 €.

Cena izpita za redni študij:

 • 4. in vsako nadaljnje opravljanje izpita - 40 €
 • prvo, drugo, tretje opravljanje izpita za osebe brez statusa - 20 €

Znesek nakažem na transakcijski račun Višje strokovne šole:
Št.: SI56 3500 1000 0572 212
Sklic: vpisna številka 
Namen: plačilo izpita pri predmetu ...

Rok za plačilo izpita je najkasneje 5 dni pred izpitnim rokom, kot je tudi rok za prijavo.

Dokazilo o plačilu pošljem po telefaksu 02 228 38 61.

Kako opravim plačilo evidenčnega vpisa?

Cena evidenčnega vpisa znaša 195 €.

Znesek nakažem na transakcijski račun Višje strokovne šole:
Št.: SI56 3500 1000 0572 212
Sklic: vpisna številka iz indeksa

V primeru da je plačnik podjetje, po elektronski pošti sporočim popolni naziv, naslov in davčno številko podjetja, da lahko Doba izstavi račun. V tem primeru pošljem fotokopijo dokazila o plačilu, ki ga pridobim v podjetju. Dokazilo o plačilu pošljem po faksu 02 228 38 61

Kaj lahko storim, če ne izpolnjujem pogojev za vpis v višji letnik?
 • Načrtujem opravljanje izpitov s pomočjo izpitnih rokov.
 • Če potrebujem več informacij, kontaktiram predavatelja, nosilca predmeta.
 • Plačam evidenčni vpis.
 • Pred prijavo na izpit plačam opravljanje izpita.
Kaj lahko storim, če mi do zaključka študija manjka le še diplomski izpit?
 • Plačam evidenčni vpis.
 • Z mentorjem predavateljem, nosilcem predmeta, pri katerem želim opravljati nalogo, uskladim naslov diplomske naloge. Za več informacij o kontaktu predavatelju se obrnem na visja@doba.si.
 • Pripravim dispozicijo diplomske naloge po Navodilih za pripravo pisnih nalog. Za pripravo dispozicije uporabim predlogo za dispozicijo.
 • Oddam s strani obeh mentorjev podpisan Predlog naslova in teme diplomske naloge (obrazec VSŠ-D-1), ki mu priložim dispozicijo. Dokumentacijo oddam v referatu za študentske zadeve v času uradnih ur ali ga pošljem po pošti.
 • Po odobritvi naslova in teme diplomske naloge pričnem s pisanjem diplomske naloge po Navodilih za pripravo pisnih nalog.
 • Pri pisanju diplomskega dela se moram držati še Pravil o izdelavi diplomske naloge in diplomskem izpitu in predpisane oblike platnice in naslovnice.
 • Pred vezavo diplomskega dela v spiralo si moram pridobiti soglasje k oddaji diplomske naloge (obrazec VSŠ-D-9), ki ga podpiše mentor predavatelj.
 • Plačam diplomski izpit. (Za redne študente je le-ta brezplačen.)
 • K diplomskemu izpitu se do predpisanega roka prijavim na obrazcu VSŠ-D-3, ki mu priložim 2 v spiralo vezana izvoda diplomskega dela in CD, na katerem je shranjeno diplomsko delo, soglasje predavatelja k oddaji diplomskega dela, oceno mentorja v podjetju.
 • V skladu s Pravil o pripravi diplomske naloge in njenega zagovora ter študijskim koledarjem je Višja strokovna šola Maribor razpisala diplomske roke za študijsko leto 2015/16.
Kaj lahko storim, če mi do zaključka študija manjkajo predmetni in diplomski izpit?
 • Načrtujem opravljanje izpitov s pomočjo izpitnih rokov
 • Če potrebujem več informacij, kontaktiram predavatelja, nosilca predmeta.
 • Plačam evidenčni vpis.
 • Pred prijavo na izpit plačam opravljanje izpita.
 • Ko opravim vse izpite, začnem načrtovati diplomsko nalogo.
 • Z mentorjem predavateljem, nosilcem predmeta, pri katerem želim opravljati nalogo, uskladim naslov diplomske naloge. Za več informacij o kontaktu predavatelju se obrnem na vss@doba.si.
 • Pripravim dispozicijo diplomske naloge po Navodilih za pripravo pisnih nalog. Za pripravo dispozicije uporabim predlogo za dispozicijo.
 • Oddam s strani obeh mentorjev podpisan Predlog naslova in teme diplomske naloge (obrazec VSŠ-D-1), ki mu priložim dispozicijo. Dokumentacijo oddam v referatu za študentske zadeve v času uradnih ur ali ga pošljem po pošti.
 • Po odobritvi naslova in teme diplomske naloge pričnem s pisanjem diplomske naloge po Navodila za pripravo pisnih nalog.
 • Pri pisanju diplomskega dela se moram držati še Pravil o izdelavi diplomske naloge in diplomskem izpitu in predpisane oblike platnice in naslovnice.
 • Pred vezavo diplomskega dela v spiralo si moram pridobiti soglasje k oddaji diplomske naloge (obrazec VSŠ-D-9), ki ga podpiše mentor predavatelj in potrdilo o opravljenih obveznostih do knjižnice (obrazec VSŠ-DK-10).
 • Plačam diplomski izpit. (Za redne študente je le-ta brezplačen.)
 • K diplomskemu izpitu se do predpisanega roka prijavim na obrazcu VSŠ-D-3, ki mu priložim 2 v spiralo vezana izvoda diplomskega dela in CD, na katerem je shranjeno diplomsko delo, soglasje predavatelja k oddaji diplomskega dela, oceno mentorja v podjetju. Redni študentje priložijo tudi indeks.

V skladu s Pravili o pripravi diplomske naloge in njenega zagovora ter študijskim koledarjem je Višja strokovna šola Maribor razpisala diplomske roke za študijsko leto 2014/15.

Print

 1. * Obvezna polja