Domov > Redni študij > Poslovni sekretar

Poslovni sekretar

Dejstvo je, da posamezniki danes potrebujejo raznovrstna znanja, ki odpirajo vrata do različnih možnosti zaposlitev. Edini redni program na Dobi, Poslovni sekretar, nudi prav to – raznovrstnost. Študentje se med študijem naučijo od organiziranja dogodkov do osnovne postavitve spletne strani. Po študiju razumejo pogodbe in znajo voditi pisarne ...

Kaj dela poslovni sekretar?

Upravlja, vodi in organizira različna dela v pisarnah gospodarskih družb, zavodov in javne uprave. Naloge posegajo na različna področja poslovanja, npr. kadrovsko področje,  prodajo, nabavo ... Opravlja enostavna računovodska dela, sodeluje pri organizaciji poslovnih srečanj in  dogodkov ter komunicira s poslovnimi partnerji v slovenskem in tujih jezikih. Je desna roka v podjetju, njegovo delo je dinamično in pestro.

 

Leta in zaposlitev niso ovira za redni študij.

Želite študirati na šoli, kjer se ne boste učili na pamet, temveč na praktičnih primerih? Kjer si boste oceno pridobili s sprotnim delom? Kjer ne boste le en izmed obrazov v predavalnici? Potem je redni študij v programu Poslovni sekretar prava izbira za vas. V le dveh letih boste pridobili višjo izobrazbo, ravni 6/1.

Vrsta programa: višješolski študijski program
Raven izobrazbe: 6/1
Naziv strokovne izobrazbe: poslovni sekretar/poslovna sekretarka
Trajanje programa: dve leti, 120 ECTS
Način izvedbe študija: redni študij

Učni sklad DOBE vsako leto podeli dve štipendiji študentom rednega študija. 

Koristi za vas

Na Višji strokovni šoli na Dobi ne boste le številka. Pri študiju vam bomo pomagali.

Izvajanje študija na višji strokovni šoli je usmerjeno k študentom. Pomoč in svetovanje se prične že pred vpisom, ko kandidate informiramo in jim svetujemo za študij. Na tak način vzpostavimo dialog, partnerstvo pa negujemo tudi v času trajanja študija. Ob pričetku študijskega leta študentom z uvodnimi dnevi omogočamo lažji in učinkovitejši vstop v študijski proces. Vodja programa pa z rednimi mesečnimi obiski vzdržujejo dialog s študenti, spremlja pričakovanja študentov, informira in svetuje za izbiro predmetov, uspešen študij in načrtovanje študijskih obveznosti, daje povratne informacije študentom o rezultatih anketnih vprašalnikov pri predmetih in predlogih študentov.

Predavanja in vaje boste obiskovali v sodobnih, klimatiziraih in prijaznih predavalnicah.

 

Lahko si pridobite štipendijo Učnega sklada Dobe.

Na DOBI deluje Učni sklad, katerega cilja sta podeljevanje štipendij študentom z namenom spodbujanja le-teh k doseganju nadpovprečnih študijskih in obštudijskih rezultatov ter pomoč študentom v izrednih socialnih in ekonomskih situacijah. V letih delovanja Učnega sklada smo študentom podelili že 30 štipendij in preko 80 denarnih pomoči ter jim tako omogočili študij in pridobitev želene izobrazbe.

Višina štipendije: 166,41 EUR
Kdo se lahko prijavi: študenti rednega študija programa Poslovni sekretar
Rok za prijavo: 22. 10. 2015

 

Druge štipendije: 

Zoisova štipendija

Državne štipendije

Štipendija mestne občine Maribor

Študij je podprt z informacijsko tehnologijo.

Študentom so na voljo e-portal, e-indeks, e-referat, e-poštni predal, SMS-sporočila in virtualno učno okolje, kjer lahko študenti dostopate do gradiv, opravljate študijske aktivnosti, komunicirate s študijskimi kolegi in predavatelji, se prijavljate na izpitne roke, uporabljate storitve e-referata in svojo šolsko elektronsko pošto.

V programu vam bomo priznali vaša znanja, pridobljena v formalnih in neformalnih oblikah izobraževanja, ki ji boste dokazovali z listinami..

Na Višji strokovni šoli upoštevamo znanja in spretnosti, ki ste jih pridobili v različnih oblikah formalnega in neformalnega izobraževanja ter izpopolnjevanja. Študentje, ki ste že opravili posamezne izpite na drugih višjih ali visokih šolah, lahko oddate vlogo za priznavanje izpitov. Vlogo oddate osebno ali jo pošljete po pošti skupaj s potrdilom o opravljenih izpitih in učnimi načrti.

Imeli boste možnost nadaljevanja študija v različnih visokošolskih programih.

Diploma programa Poslovni sekretar, pridobljena znanja in praktične izkušnje vam omogočajo nadaljevanje študija na dodiplomskih strokovnih študijskih programih. Pogoje za vpis na  dodiplomski  študij opredeli vsaka visokošolska inštitucija sama.
Kar 30 % diplomantov programa Poslovni sekretar se vsako leto takoj po diplomi odloči za nadaljevanje študija v dodiplomskih visokošolskih programih DOBA Fakultete.

Diplomanti in zaposlitve

S končano diplomo se lahko zaposlite na različnih delovnih mestih. Diplomanti programa Poslovni sekretar se večinoma zaposlujejo tako v javni upravi, kot vodje pisarn, poslovne sekretarke večjih podjetij in multinacionalk … Naši diplomanti pa prejemajo tudi različna priznanja in nazive. Prestižen naziv Tajnica/poslovna asistentka leta 2013 je prejela naša diplomatka programa Poslovni sekretar Tanja Vogrinec in se tako pridružila našima diplomantkama Natalii Zorko, ki je ta naziv prejela leta 2010 in Poloni Bah, ki je bila naj tajnica leta 2006.

Print