Domov > Redni študij > Poslovni sekretar > Prijava in vpis

Prijava in vpis

Vpis v višješolske programe je namenjen vsem, ki želite študirati v sodobnih in praktično naravnanih programih in si želite odpreti nove možnosti in priložnosti za osebni in poslovni uspeh.

Druge prijave se zbirajo od 28. avgusta do 1. septembra: 

  1. Na prosta mesta se lahko prijavite do 1. septembra z elektronskim prijavnim obrazcem na spletni strani Višješolske prijavne službe
  2. Izpolnjen prijavni obrazec natisnite in ga pošljite s priporočeno pošiljko Višješolski prijavni službi, na naslov: Višješolska prijavna služba, Šolski center Celje, Pot na Lavo 22, 3000 Celje.
  3. Višješolska prijavna služba vas bo do 22. septembra pisno seznanila z izidom izbirnega postopka.
  4. Vpis boste nato potrdili na šoli, najkasneje do konca septembra 
  5. Overjene kopije spričeval priložite le, če ste šolo končali pred junijem 2002.

Za program Poslovni sekretar ima Višja strokovna šola DOBA kot edina šola v Mariboru koncesijo Ministrstva za šolstvo in šport RS za izvajanje rednega študija, zato je študij brezplačen. (študent poravna strošek vpisnine v višini 30,00 EUR).

Bodi drugačen – za uspeh študiraj na Dobi.

Pogoji za vpis v redni študij v programu Poslovni sekretar

V višješolski študijski program se lahko vpiše, kdor je opravil maturo oz. poklicno maturo (zaključni izpit pred 2002) oz. kdor je opravil mojstrski ali delovodski oz. poslovodski izpit, če ima tri leta delovnih izkušenj ter opravljen preizkus znanja iz slovenskega jezika s književnostjo in matematike ali tujega jezika v obsegu, določenim za poklicno maturo.

Uradne ure 

Za svetovanje o vpisu, programih in načinih študija smo vam na voljo vsak delovni dan:

Pripeti dokumenti:

Print