Domov > Sodelovanje z okoljem

Sodelovanje z okoljem

Višja strokovna šola Doba že od začetka svojega delovanja vzpostavlja in neguje sodelovanje z ustanovami doma in v tujini ter lokalnim okoljem.

Skrbimo za stik z organizacijami za prepoznavanje potreb v delovnih okoljih in aplikacijo le-teh v izvajanje študijskih programov ter spodbujanje vseživljenjskosti učenja.

Nenehno krepimo povezovanje in sodelovanje s sorodnimi institucijami za zagotavljanje primerljivosti in večanje konkurenčnosti, se mednarodno povezujemo preko izmenjav študentov in predavateljev, individualnih stikov pedagoških delavcev in njihovega sodelovanja na mednarodnih konferencah ter organiziramo strokovne dogodke (okrogle mize, poletne šole, seminarje, ...).  Študenti Višje strokovne šole pripravljajo projektne in diplomske naloge tudi v podjetjih, v katerih so zaposleni in drugih organizacijah.

DOBA sodeluje z Območno zbornico Maribor z namenom prispevati k hitrejšemu razvoju okolja in poslovanja podjetij v Podravju in širše, podjetjem brezplačno ponuditi nove razvojne rešitve na področju poslovanja ter prenašanje izkušenj iz prakse podjetij v študijski proces.

Klub prostovoljcev DOBE

Klub prostovoljcev DOBE je bil ustanovljen 3. decembra 2010. 

Prostovoljci imajo možnost spoznavati nove ljudi, sklepati nova prijateljstva, pridobivati nova znanja, spoznanja, preizkušati sposobnosti, spretnosti, se osebno bogatiti, rasti in prispevati v dobro drugih ali za skupno javno korist. Prostovoljci spoznavajo potrebe drugih, ščitijo njihove pravice in nas spomnijo, da je dajanje izredno pomembno, saj je tesno povezano s sprejemanjem, ki daje prostovoljcem novo energijo in mnogim smisel svojega življenja.

Klub je namenjen promociji prostovoljskega dela in možnostim za družbeno angažiranje študentov v okviru le-tega. 

Vas zanima več? Pišite na klub.prostovoljcev@doba.si

Print