Domov > Višja šola in študij > Študenti

Študenti

Na Višji strokovni šoli študira več kot 400 študentov, ki so DOBO izbrali, ker želijo pridobiti višješolsko diplomo ter praktična in uporabna znanja.

Kdo so študenti višje strokovne šole
Analize prvič vpisanih študentov kažejo, da se za študij odloča več žensk kot moških. Največ vpisanih študentov je mlajših od 24 let, druga najmočnejša skupina pa so študenti med 25 in 34 let.

Motivacijski dejavniki vpisa
Največ študentov s vpiše, ker si želijo pridobiti višješolsko izobrazbo in strokovna znanja. Veliko študentov meni, da si bodo s študijem lahko ustvarili dobre možnosti zaposlitve, si zvišali izobrazbo in pridobili na ugledu.

Za programe na Dobi je v tem študijskem letu največ študentov izvedelo od prijateljev in znancev,  ki so že bili ali so še vključeni v študijski proces na Dobi, ali na podlagi obiska spletnih strani.

Uradne ure v referatu za študentske zadeve

Informacije za študente

 

Print